Vijfenzevenstigste algemene synode van de Iglesia Evangélica EspañolaVan  Hervormingsdag, 31 october tot en met 3 november 2013 kwam de I.E.E. voor de 75ste keer bijeen, dit keer in de buurt van Málaga, Zuid-Spanje.

De openingsdienst was in Los Rubios, u wel bekend, en na de gezamenlijke maaltijd was er een cultureel feestje.
Natuurlijk ontbraken daar de plaatselijke volksdansers niet. 
Vrijdag en zaterdag werd er gesproken over de staat der kerk. De voorzitter van de Comisión Permanente, Joel Cortés begon met een critisch stuk, waarbij hij naging wat er wél en wat er niet was gelukt van de goede voornemens van de vorige keren. Hij stak daarbij oprecht de hand in eigen boezem, maar hield wel een positieve blik op de toekomst.  
Vervolgens werd er gesproken over de financiën, en vertegenwoordigers van de verschillende classes voerden het woord; zij vertelden van het wel en wee van hun gemeenten. Ook de departementen legden hun papieren op tafel... niet al te letterlijk, want bijna alle informatie werd via powerpoint-presentaties en internet gedeeld. 
Aan het begin van de zaterdagmiddag heeft onze voorzitter de vergadering toegesproken. 
Zo te zien moest hij een paar doorpraters nog even tot stilte manen. :-) 
Hij had foto's meegenomen, die wij in ons archief hadden, en daar waren persoonlijke kostbaarheden bij. 
Ds. Abad herkende een foto van zijn grootvader, en ook diens handtekening. Dàt zijn natuurlijk dingen... 

De slotviering was in de overvolle gerenoveerde kerk van Málaga: de Iglesia del Redentor C/ Ollerías, 31, 29012 – Málaga (Geen website)

Ds. Israel Flores en zijn vrouw ds. Eva Sosa (Granada) delen hier brood en wijn. 
Samen met ds. Mochón van Málaga waren zij ook verantwoordelijk voor de openingsviering. 

Het thema was: Ben ik soms mijn broeders hoeder?

En het werd uitgewerkt tegen de belijdenis: (wij zijn) verantwoordelijk voor een andere wereld.

De plaats van de synode is in hotel Elimar, dat in Rincón de la Victoria gelegen is aan het fraaie strand.
Natuurlijk is er menige stevige wandeling gemaakt in de vroege ochtend en tussen de bedrijven door!

Het plaatsje ligt op 15 km van Málaga, en is goed met de bus bereikbaar.
Van daar is het nog een stevig kwartiertje lopen naar het Oecumenisch Centrum Los Rubios, waar wij als stichting al oude banden mee hebben.

Het vliegveld zou op een half uur afstand liggen...
Wij zullen het horen, want onze voorzitter, ds. Wout van Laar, en onze penningmeester, de heer Van Delft, waren ter plekke om het allemaal mee te maken.

Voor wie Spaans kan lezen enkele documenten:
De dagindeling

Twee lezingen die de basis vormen voor de 'ponencia', het dragende stuk van de synode.
De verklaring van Sao Paulo
De oproep tot liefdevolle actie...
En..de poster

De interne stukken kon ik niet van het internet halen, die zijn voor de congresgangers die zich hebben opgegeven, en die hebben betaald. Wij zullen van de voorzitter en penningmeester zeker een en ander te zien krijgen.