terug naar beginterug naar Geschiedenis Spanje

Gibraltar

Een van de twee zuilen van Hercules uit de Griekse mythologie. De andere lag aan de overkant van de zee, de berg Hacho in Marokko; samen vormden ze de natuurlijke grens van de zeevaart op de Middellandse zee. Daar achter zou de wereld wel eens op kunnen houden! De rots beschermt een bijna ronde, deels natuurlijke, haven. Een ideale plek.

Isabella I heeft Gibraltar op de Moren veroverd, die het sinds 717 in hun bezit hadden. Helaas: tijdens de Spaanse Successieoorlog werd het veroverd door de Engelse Sir George Rook op 4 augustus 1704. Bij het verdrag van Utrecht op 11 april 1713 stond Spanje Gibraltar 'definitief' af aan Engeland. Ze kregen daar natuurlijk spijt van, en vele malen is geprobeerd Gibraltar te heroveren. De langste strijd duurde van 1779 - 1783! In 1830 werd het een Britse kroonkolonie, en in na de opening van het Suezkanaal werd de Rots nog belangrijker, aangezien de kortste route naar de Oost nu via de Middellandse zee en het Suezkanaal liep. 
In de jaren '60 heeft de Spaanse regering weer geprobeerd Gibraltar terug te krijgen. De bewoners stemden in '67 met 99,9% voor Engeland. In 1985 heeft Spanje de zgn. Barrière tussen de Spaanse grens en Gibraltar opgeheven, maar Spanje zal blijven proberen door druk en onderhandelingen Gibraltar van Engeland los te weken. 

De bevolking is voormamelijk RK, maar er is altijd een Anglicaanse gemeenschap geweest, en die is de bron voor veel Protestantse contacten en materialen geweest voor Spanje. 

Straat van Gibraltar.

Gibraltar

Known from Greek Mythology as one of the Columns of Hercules. The other seems to be Mount Hacho across the Mediterranean in Morocco. Together they formed the border to shipping in the Mediterranean sea in Antiquity. 
The Mores took the Rock in 717, after which Isabel I of Castilia took it in the 13th century. Sir George Rook took hold of it 4 Aug. 1704 for the British, and at the treaty of Utrecht in 1713 the Spanish yielded it to them But unwillingly, and they put quite some effort in taking it back. One of the longest sieges dated from 1779 to1783.

A Crown Colony since 1830 the Rock gained even more importance after the opening of the Suez-canal, as overseeing the shortest route to the East for the British. 
The Spanish government tried to get Gibraltar back ever since the 60s. And will continue to do so, even when the population votes nearly a 100% against it. So beware!
Although most of the population professes to be Roman - Catholic, there have always been Anglicans around, and in their wake Protestantism has reached the mainland of Spain since the middle of the 19th century.

La Peña parece ser una de las columnas de Hercules, en la mitología Graeca. La otra sería en roque de Hacho al otro lado. Juntos formaban la ultima barrera para la navegación en la atiguedad.

Isabella I ha tomado Gibraltar de los Moros, los que teníanlo desde el año 717.

En 1704 el Inglés George Rook se apoderó del Roque, y oficialmente España lo cedió a los Ingléses 11-4-1713, pero jamás con convicción. Han tratado de volver a tomarlo varias veces, con mucho valor, pero sin éxito.

Colonia de la Corona desde 1830, Gibraltar fue más y más importante cuando el canal de Suez formaba una nueva ruta para las colonias de Inglaterra como India.

En los años 60 el gobierno de España ha tratado de incorporar Gibraltar en España, pero sin fortuna. Sigue siendo así.

Desde 4-8-1704 ha sido una presencia Anglicana en Gibraltar, y por eso la secunda Reforma de España ha sido posible. Ambos gente y literatura han passado por allí.

 naar boven/arriba/go_up