San Sebastián, Iglesia El Redentor... 

Diasporacollecte 2007 
Een grote kans voor een kleine gemeente…


In het Noorden van Spanje bloeiden in de jaren ‘30 tal van Protestantse gemeenten. Die waren voor een groot deel gesticht vanuit Zuid Frankrijk, voor een ander deel vanuit Noord-Portugal, door reizende vertegenwoordigers van de Bijbelverenigingen in West-Europa, die colporteurs werden genoemd. Ze gingen op pad met tractaatjes en bijbels, alles vertaald in het Spaans. Er werden kerken en kapellen en later vooral scholen gesticht.  
De moorddadige benden van Franco hebben deze gemeenten voor een groot deel uitgeroeid, en vergrijzing en ontkerkelijking deden helaas de rest. 


In San Sebastián, een prachtige kustplaats niet ver van de Franse grens, die eind 19de eeuw erg populair was onder de beter gesitueerde Europeanen, is eind 19de eeuw ook een gemeente gesticht, die een tijdlang een grote bloei kende. Helaas, een eeuw later bestond de gemeente El Redentor, de Verlosser, nog uit een handvol mensen, zodat de kerk in 1990 werd verkocht, want met zo weinig mensen was het onmogelijk de kerk open te houden. 


Ds. Samuel Arnoso gaat voor in de dienst in Sa Sebastián.ingang van de  kerk El Redentor in San SebastianMaar ds. Samuel Arnoso, de nieuwe predikant van Bilbao en Santander, die in 2003 in de regio kwam werken, heeft met heel hard werken en veel trouwe zorg, het vonkje leven dat er nog in de rest van de gemeente huisde aangeblazen, en nu komen er wekelijks een kleine twintig mensen bij elkaar in een lokaal, dat in 2005 door negen moedige mensen met een persoonlijke hypotheek werd aangekocht. Een verdubbeling van het ledental dus, in anderhalf jaar!

De gemeente is dan ook enthousiast, en maakt druk gebruik van de activiteiten die naast de zondagse eredienst worden georganiseerd.
Dus zijn er studiegroepen en is er catechese, en men komt ook thuis bij elkaar...
Een deel van de gemeente

Er moet nog wel grondig aan de kerkruimte gesleuteld worden om deze geschikt te maken voor het gebruik... Maar die verbouwing drukt zwaar op de kleine gemeente.
 
 
Het kerkzaaltje, dat u links van achter naar voor en rechts van voor naar achter ziet (met uitzicht op de straat via de open deur), is door intussen zo'n 15 vrijwilligers netjes opgeknapt, er staan 20 stoelen, en daar kan nog best een rij achter. Of twee.... Of...

Een invalidentoilet is verplicht, dus moest er gehakt en gebroken. 

Maar nu is er ook nog een kelder onder het gebouw van ongeveer 6 x 13 m. waar men de kinderen hoopt op te vangen, waar de zondagschool moet komen, en waar men straks ook andere activiteiten voor de buurt wil ontwikkelen. Want kerk ben je voor de naaste! Zeker als Protestant. 
kelder de levensgeaarlijke trap hier moet de zondagschool komen
Alleen: er moet gerenoveerd worden. De trap is levensgevaarlijk, er moeten deuren en kasten komen, en de totale electrische bedrading moet vernieuwd. Het meeste werk wordt door de gemeenteleden zčlf gedaan. Maar de materialen, de elektricien en het hakken en breken voor de nieuwe trap moeten wel betaald worden.

Daarom hebben we in overleg met de Comisión Permanente, het dagelijks bestuur van de Iglesia Evangélica Espanola, voor dit project gekozen als doel van de Diasporacollecte  2007.
Als we samen doen moeten we de last van de verbouwing voor deze kleine, enthousiaste en levende gemeente, die in een jaar is verdubbeld(!) en hun kinderen toch kunnen opvangen.

Laat hun missie in de buurt onze zending zijn…
........................................................................
Op 11 april 2008 konden we 723 euro overmaken. We kregen later een zeer enthousiast bedankje, met o.a. foto's van het keurig gerenoveerde toilet.
Heel hartelijk dank aan alle goede gevers, zowel gemeenten als particulieren.