Van onze Spaanse broeders en zusters kwam de volgende oproep:
Dinsdag 2 februari 2010.
Sluit u aan bij ons manifest door naam en voornaam in te vullen, en uw geboorteplaats (woonplaats) en kerk (of andere relatie) aan te geven in het onderdeel comentarios. (Aan het eind van het Manifest.) Verder geen commentaar toevoegen. Alleen de ‘comentarios’ die hier aan voldoen worden gepubliceerd.

MANIFEST.

Door middel van dit manifest wil de Iglesia Evangélica Española, de publieke opinie bekend maken met de situatie van de gepensioneerde protestantse predikanten, en van hun weduwen, doordat ze vanwege de Regering van Spanje het recht is ontzegd het overeenkomstige oudedagspensioen te innen.

De dictatuur onder Franco stond de protestantse predikanten niet toe premie te betalen voor de Sociale Verzekeringsbank, omdat men hun professionele status niet wilde erkennen. Zodoende krijgen vandaag de dag gepensioneerde predikanten of hun weduwen geen staatspensioen.
Toen de Democratie aanbrak hebben zowel de IEE als de FEREDE de verschillende regeringen gevraagd een oplossing voor het probleem te leveren.
De Partido Popular deed of ze niet bestonden, en de Partido Socialista Obrero Español belooft, maar heeft tot nu toe haar beloften niet gehouden.

Op grond van dit alles verzoekt de IEE de Spaanse Regering onmiddellijk een definitieve oplossing te verschaffen voor een historisch onrecht, dat tot gevolg heeft dat Spaanse burgers nog steeds, al jaren lang, hun recht op een staatspensioen nog steeds niet erkend zien.

Iglesia Evangélica Española

Madrid, 30 januari 2010

Ga naar beneden,  onder het Spaanse deel, om te tekenen. 


Tuesday, 02 de February de 2010
Adhiérete a nuestro manifiesto dejando tu nombre y apellidos, lugar de origen y denominación o institución a la que perteneces en la sección comentarios (al final del manifiesto) No añadas ningún comentario más. Sólo publicaremos los “comentarios" que cumplan los mencionados requisitos.

MANIFIESTO

Mediante este manifiesto, la Iglesia Evangélica Española, quiere poner en conocimiento de la opinión pública la situación de los pastores protestantes jubilados, o de sus viudas, al no serles reconocido el derecho por parte del Gobierno de España a cobrar la correspondiente pensión de jubilación.
La dictadura franquista no permitió que los pastores protestantes cotizaran a la Seguridad Social, ya que no quiso reconocer su estatus profesional. De tal manera que, a día de hoy, los pastores jubilados, o sus viudas, no cobran una pensión del Estado.
Llegada la democracia, tanto la Iglesia Evangélica Española como FEREDE han solicitado a los diferentes gobiernos españoles que dieran una solución al problema. El Partido Popular les ignoró, y el Partido Socialista Obrero Español promete, pero hasta ahora no ha cumplido sus promesas.

Por todo ello, la Iglesia Evangélica Española solicita del gobierno español que dé una solución inmediata y definitiva a la injusticia histórica que implica que ciudadanos y ciudadanas españoles sigan, durante años, sin serles reconocido su derecho a cobrar una pensión de jubilación del Estado español.

Iglesia Evangélica Española
Madrid, a 30 de enero de 2010

U kunt ondertekenen op: 
http://www.iee-es.org/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=1

Dan ziet U ongeveer dit: 


Klik op añadir nuevo rechts op de donkerblauwe regel.
Dan opent zich een venster dat er zo uitziet:

Naast Nombre: naam en evt woonplaats invullen
Email: kan maar hoeft niet
Titulo: is wat boven in de balk komt te staan naast de naam: Me adhiero al manifiesto bijvoorbeeld.
In het kadertje daaronder kan men nog een commentaar kwijt, in het Spaans natuurlijk. Wie, wat, waar, waarom.
Dan, voor men klikt op Enviar, de code in het vakje rechts overtikken in het middelste vak.
Dat is om te voorkomen dat een kwaadwillend programmaatje wordt gebruikt om de website binnen te dringen.