In Memoriam drs. Wout van Laar 1948 – 2020
Op 28 juli 2020 is van ons heengegaan naar het Vaderhuis onze voorzitter van de Stichting Het Evangelie in Spanje.

In zijn werkzame leven mocht hij op veel plaatsen de Kerk dienen met de hem geschonken gaven en kwaliteiten.

Begonnen in 1973 als jong predikant in de Hervormde Gemeente van Noordeloos, werd hij al spoedig getrokken door de zending. Zo werd hij in 1978 Secretaris Binnenland van de Gereformeerde Zendingsbond (die in Driebergen gevestigd is).
Daar hij toen ook woonachtig was in Zeist, dateren mijn vriendschapsbanden met hem al uit die tijd.

Na een opleiding aan het Hendrik Kraemerinstituut in Oegstgeest, werd Wout in 1983 vanuit Leiden uitgezonden voor de Gereformeerde Zendingsbond naar Chili.
Vijf jaar was hij daar met zijn vrouw en vier zonen werkzaam, en hij kwam er onder de indruk van onder meer de Pinkstergemeenten.
Hij werkte daar tijdens het bewind van de dictator Pinochet.
Enkele malen per jaar hadden wij in die tijd telefonisch contact. Soms hoorde je dan door de telefoon op de achtergrond geweerschoten.
Iemand die hem daar ontmoet had, schreef over hem: ‘Ik was direct onder de indruk van de zeldzame combinatie van Reformatorische degelijkheid, openheid voor het charismatische en passie voor zending en gerechtigheid ineen.’

Na terugkeer in Nederland werd Wout predikant van de Hervormde Gemeente van Vlaardingen in 1988.

In 1992 werd hij bestuurslid van onze stichting, en al spoedig voorzitter van het bestuur.
Door zijn verblijf in Chili was Spaans zijn tweede taal geworden. Dat kwam voor ons uitstekend van pas.

In 1994 volgde zijn benoeming tot Secretaris Coördinatie en Reflectie van de Nederlandse Zendingsraad. (NZR) Later werd hij Algemeen Secretaris en daarna Directeur van deze organisatie, die hij in deze functie diende tot zijn afscheid in 2010.
Daarna bezocht hij o.a. voor de Stichting Epafras verschillende malen Nederlandse gevangenen in den vreemde. Afgezien daarvan was hij nog in verschillende kringen op theologisch terrein betrokken. De Oecumene bleef hem trekken.

Naast al deze werkzaamheden, bleef hij zich inzetten voor onze Stichting. Vele malen bezochten wij de tweejaarlijkse Synodevergaderingen van de Iglesia Evangélica Española.
Op zijn eigen wijze sprak hij de vergadering toe en dan hadden wij ook contact met vele aanwezigen.
Vaak werd het bezoek aan de Synodevergaderingen gecombineerd met het bezoeken van onderdelen van de Spaanse cultuur.
Tijdens zijn gedegen hoofdlezing van de jaarlijkse predikantenvergadering (I.E.E.) te Jaca in 2014, maakte hij met name indruk op de jongere garde!


Éénmaal woonden wij in Madrid een vergadering bij van de Comisión Permanente van de I.E.E. Ook weer gevolgd door een bezoek aan bezienswaardigheden.


Door het overlijden van onze voorzitter is een verbindende schakel met onze broeders en zusters in Spanje weggevallen.

Wij leven mee met zijn echtgenote, die juist in zijn laatste ziekteperiode moest worden opgenomen in een verpleeghuis, en met zijn kinderen en kleinkinderen, die hun man, vader en opa moeten missen.
In Vrede mocht hij heengaan.
Die Vrede wensen wij ook hén toe.

De besloten uitvaartdienst in Goude op zaterdag 1 augustus werd bijgewoond door onze secretaris en ondergetekende met zijn echtgenote.


Namens het bestuur,

G.B. van Delft
Penningmeester.