Diasporacollecte 2017,Diasporacollecte 2017logonw

Hulpverleningsproject 'Camino' in Alicante: voorbeeld van naastenliefde

 Ook dit jaar vragen wij, als Stichting Het Evangelie in Spanje, om een plekje op uw collecterooster.

Dit op verzoek van de Iglesia Evangélica Española (IEE), een oude Protestantse kerk in Spanje.  
In Alicante, aan de oostkust, is 'El Camino' (De Weg) een bekend begrip in de buurt.

Ieder week worden na de zondagse dienst de banken van de lokale IEE-gemeente in Alicante de banken verwijderd. De kerkruimte verandert dan in een ruimte waar de meest behoeftige mensen uit de omgeving worden ontvangen en waar hen zorg wordt geboden. Ook schoolkinderen vormen een belangrijke groep die aandacht krijgt. Dat houdt niet alleen het delen van voedsel en kleding in, maar ook pastorale en sociale hulp en advies op maat.

De inzet van de kleine christengemeente is groot. De bijdrage van vrijwilligers, ook uit de omgeving is indrukwekkend; ook mensen aan wie hulp verstrekt wordt, helpen enthousiast mee.  

Het afgelopen jaar was moeilijk. Door de economische crisis kwam er te weinig binnen aan fondsen en middelen. 
Ook de verandering van regelgeving van de kant van de overheid die nieuwe normen stelde werkte remmend. 
De kerk geneerde zich soms omdat ze, zelf met weinigen en arm, zo weinig te bieden had. 
Het besef tekort te schieten drong zich op. 
Maar juist de hulpvragers benadrukten: ook kleine beetjes hulp en aandacht zijn heel belangrijk.

Toen kwam er zeer gewaardeerde hulp van de provincie Valencia, waar ambtenaren onder de indruk raakten van de kwaliteit van 'El Camino' en spontaan zelf hulp aanboden. 
Dankzij steun van de Provincie, de voedselbank en andere instanties is de Camino nu uitgegroeid tot een organisatie die op geregelde basis sociale zorg geeft aan zo'n 200 families (vanaf 2014 zijn ongeveer 1000 families bereikt!). U bemerkt wel, het project 'Camino' mag zich in een goede naam verheugen. 
De inzet van de christelijke gemeente daarachter geldt als een voorbeeld van onzelfzuchtige naastenliefde in een verharde en materialistische samenleving waar mensen uitsluitend gaan voor zichzelf en hun portemonnee.
 

Een volgende stap die volgens de nieuwe normen en ter wille van de goede voortgang is vereist, is het aantrekken van een professionele kracht. Maar allereerst is dringend meer geld nodig voor de voedsel- en kledinghulp. Met het oog daarop doet het bestuur van de kerk in Spanje een beroep op uw vrijgevigheid!


Uw bijdrage in het lenigen van deze nood zien wij graag tegemoet op bankrekening nummer
NL58 ABNA 0456774068 of op NL46 INGB 0000315800
ten name van Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist inzake Diasporacollecte 2017