Frater-Nadal – voedselbank Rubí bij Barcelona

Eén keer groenten en vers fruit per maand...  

 

Wij wagen het erop uw aandacht te vragen voor een urgent project. Op verzoek van de Iglesia Evangélica Española, een oude Protestantse kerk, waarmee wij al heel lang in verbinding staan, verzoeken wij u voor het tweede jaar om een bijdrage ter ondersteuning van een initiatief van sociale dienstverlening in Rubí, een van de voorsteden van Barcelona.

De Protestantse kerk van Rubí, geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus, doet het (on)mogelijke om in urgente situaties snelle en doeltreffende hulp te bieden. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de plaatselijk Sociale Dienst en met andere organisaties.  

Tot nu toe werd het werk gedaan door vrijwilligers uit de kerk en door een groot aantal medeburgers van diverse achtergrond. Door de economische crisis en de toevloed van vluchtelingen groeit de groep van armen en daklozen de hulpverleners boven het hoofd. Er wordt gewerkt aan aanpassingen, aan een nog betere vorm van hulpverlening, zoals ruimte de opvang van kinderen.

fraternadal2Maar vooral schrijnend is het terugkerende gebrek aan de eerste levensbehoeften voor een toenemend aantal mensen dat vrijwel niets te eten heeft. De verantwoordelijken van de voedselbank laten ons weten: “Herhaaldelijk komt het voor dat we zonder noodzakelijke levensmiddelen zitten als melk, tomaten of vis. Terwijl we onze afnemers toch minstens een keer per maand groenten en vers fruit moeten kunnen aanbieden. Vorig jaar hebben wij elke familie die een beroep op ons deed maar drie maal van vers voedsel kunnen voorzien.  

Wij doen een dringend beroep op u: maak het door uw bijdrage mogelijk dat de voedselbank Frater-Nadal in staat zal zijn om in noodsituaties voor de allerarmsten van het Spaans-Catalaanse Rubí de zo noodzakelijke levensmiddelen als verse groenten en fruit gereed te hebben staan.  

Het bestuur van de Stichting Het Evangelie in Spanje.


Uw bijdrage in het lenigen van deze nood zien wij graag tegemoet op bankrekening nummer
NL58 ABNA 0456774068 of op NL46 INGB 0000315800
ten name van Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist inzake Diasporacollecte 2016