terug naar Evangelie in Spanje

Het bestuur aan U voorgesteld:

Voorzitter: Drs. W. van Laar. In 1989 werd hem verzocht toe te treden tot het bestuur, hij was toen predikant van de Hervormde gemeente in Vlaardingen, en pas met zijn gezin terug uit Chili, waar hij van 1983-1988 zendingspredikant was. ‘Mijn beheersing van de Spaanse taal en mijn interesse in de Spaanstalige wereld en de kerken daarin, brachten mij ertoe positief te reageren. Vanaf 1994 was hij studiesecretaris, en sinds 2004 directeur, bij de Nederlandse Zendingsraad, een overkoepelend orgaan en platform van vele kerken en organisaties voor zending en evangelisatie. 'Zending in Europa' staat er hoog op de agenda. Vandaar voelde ik mij zeer betrokken bij de doelstelling en het werk van 'Evangelie in Spanje'. Vanaf zomer 1998 nam ik het voorzitterschap over van ds. Voerman, die het bestuur vanuit zijn rijke ervaring, blijft bijstaan.’ Na zijn emeritaat heeft hij ook een actieve rol gehad in de stichting Epafras, die zich bekommert om Nederlandse gevangenen in het buitenland. 
Helaas verhindert zijn eigen gezondheid en die van zijn vrouw al deze activiteiten, en hij verlangt er naar afgelost te worden. Door U???? Neem contact op en bel 030-231402, 0182583818 of 03069161686 of e-mail naar info@evangelie-in-spanje.nl

 Penningmeester: G.B. van Delft RA/FA Sinds 1993 een zeer gewaardeerd lid van het bestuur. 
Zijn kantoor in Zeist bood lange tijd gastvrij onderdak aan onze bestuursvergaderingen. Hij is lid van de Hervormde Gemeente van Zeist, en voelt zich sterk betrokken bij internationale taken van de kerken.  Nauwgezet en gemotiveerd als hij is, houdt hij in practische zaken het bestuur op de rails. Een man van weinig woorden, maar... wel van duidelijke daden. 

 

De Vicevoorzitter is op 24 december 2017 overleden en wordt zeer gemist.,Hij was al ruim zestig jaar lid van het bestuur, waarvan een groot deel als voorzitter: ds. mr. A.A.A.E.A. Voerman. Zijn banden met Spanje dateerden van 1954, toen hij gedetacheerd werd als docent aan en directeur van het Seminarie te Madrid, dat voor de I.E.E de predikanten opleidde. Nadat Franco het seminarie sloot heeft hij nog enige tijd les gegeven op zijn eigen kamers, totdat ook dat verboden werd. In zijn gevarieerde bestaan heeft hij, ook via de Vereniging, steeds innige contacten met Spanje onderhouden.  
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die op eigen wijze hem kan vervangen!

Het secretariaat wordt vanaf 25-5-98 waargenomen door G.A. Voerman - van Haselen, die al sinds jaar en dag op enige afstand vertrouwd is met de Vereniging, door de lange jaren waarin haar echtgenoot er voorzitter van was.  Hem heeft ze de laatste jaren geassisteerd in het verzorgen van het Berichtenblad. Ze brengt enige theologische achtergrond en genegenheid voor de Spaanse protestanten mee.

 Assessor  Mr. drs. M.S. Poortman - Voerman. Zij studeerde Europese studies met Spaans en Nieuw Grieks als hoofdvakken. Later deed zij een studie rechten. Opgegroeid als zij is met Het Evangelie in Spanje, was zij bereid om zo nodig af en toe in te springen, en sinds zomer 2011 is zij deel gaan uitmaken van het bestuur, waarbij zij meer begrijpt van de jongere generatie en de daarbij behorende technieken. 

 

Het bestuur is en blijft op zoek naar mensen die zijn gelederen kunnen versterken, en die vanuit een persoonlijke betrokkenheid mee willen werken en denken. Mensen met eigenschappen als: affiniteit met de Spaanse Protestanten, een redelijke kennis van het Spaans, en vooral: vertegenwoordigers van kerken en geloofsgemeenschappen als: Remonstrants, Doopsgezind, Baptisten, Lutheranen en Oud-Katholieken niet te vergeten, zijn zeer welkom. En hoewel de PKN geen onderscheid maakt, kunnen we ook nog wel versterking gebruiken uit de Gereformeerde hoek.

Neem gerust contact op met ons secretariaat: Geertebolwerk 25  3511 XA Utrecht! 
Dat kan natuurlijk ook per e-mail: info @ evangelie-in-spanje.nl 

 naar boven