Colofon:

Het Berichtenblad is een uitgave van het bestuur van de Nederlandse Stichting ‘Het Evangelie in Spanje’ die beoogt de zaak van het Evangelie in Spanje - in nauw overleg met de Spaanse Evangelische kerken zelf - vanuit de wijde kring der Nederlandse Protestantse kerken naar beste krachten te bevorderen.

Eindredactie: G.A. Voerman - van Haselen
Geerte Bolwerk 25 3511 XA Utrecht

website: www.evangelie-in-spanje.nl

MEDEDELINGEN VAN DE ADMINISTRATIE
Vriendelijk verzoeken wij u adreswijzigingen door te geven aan:
Geertebolwerk 25, 3511 XA Utrecht.
Voor uw medewerking zeggen wij u hartelijk dank.

BIJDRAGEN
Bijdragen voor ons werk zien wij graag tegemoet op giro 315800 of op bankrekening 45.67.74.068 ten name van ‘Het Evangelie in Spanje’ te Zeist.
IBAN: NLABA0456774068
BIC: ABNANL24

Van de redactie
Dit najaar willen we u op de hoogte brengen van wat er nu weer gebeurt in Spanje, en met name in het Protestantse deel daarvan, hoe klein dat ook mag wezen.
Er is weer van alles gebeurd, maar ik zou niet weten wat.
In elk geval brengen we U het beloofde stuk van Byler, en een interview met de nieuwe predikant van Granada, waar we al over schreven in ons vorige nummer.
Natuurlijk brengt de penningmeester U op de hoogte van de laatste stand van zaken, en we leggen U het nieuwe Diasporaproject voor.

Ga er maar aan staan, en dat moet ik allemaal nog volschrijven ook!


Inhoudsopgave:
Een stuk van Wout over ik-zou-het-niet-weten...
Wie schreef de bijbel, vervolg.
Stoelendans
Kenninsmaking met...
Diasporaproject 2011
Van de penningmeester:
a) stand van zaken financien algemeen
b) stand van zaken giften Diaspora-2010 (pensioenen)
c) wat hij verder ook maar van belang moge vinden...
Iets over 65+? Afhankelijk van de vraag of we iets aan elkaar zullen hebben...Wie schreef de bijbel?
We zagen al dat die vraag ten aanzien van het éérste deel van de bijbel in elk geval niet gesteld kan worden.
Maar op een gegeven moment veranderen de inzichten over authenticiteit en wij geven hieronder Dionisio Byler weer het woord. Zij het iets samengevat, het volledige stuk komt weer op de website.